Villkor Archives - VMC Gotland

Friskrivning

Informationen som finns på denna webbplats skall endast ses som allmänt vägledande och kan inte ersätta den detaljerade information du kan få på plats ifrån vår personal (alternativt via mejl eller telefon). Innehållet på webbsidan uppdateras regelbundet, men AB Visby Motorcentral (hädanefter angivet som VMC Gotland) förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning kunna ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, färger, material, specifikationer, kampanjer och modeller. Bilar och andra produkter som visas kan vara försedda med utrustning som inte är tillgänglig på alla marknader eller som inte ingår i standardutrustningen. Vid frågor eller oklarheter kontakta gärna oss.

Inga garantier eller löften

VMC Gotland kan inte under några omständigheter ställas till svars för någon skada som uppkommit till följd av VMC Gotlands webbsida. Detta gäller utan begränsning förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i användarens informationshanteringssystem eller annat.

VMC Gotland lämnar inga garantier och/eller löften när det gäller andra webbsidor och appar som kan nås via denna webbsida. Dessa sidor finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att VMC Gotland stödjer eller accepterar ansvar för innehåll eller användning. Det är användarens ansvar att försäkra sig om att innehållet är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.

Återgivningen av exakta färgnyanser på lacker och klädslar kan vara missvisande på grund av t.ex. bildskärmens kvalitet och/eller inställningar. Vi rekommenderar därför ett besök hos oss för att se på verkliga lack- och klädselprover.

Informationen som publiceras på VMC Gotlands webbsida kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, tjänster med mera som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige. VMC Gotland kan inte garantera att sådan information är korrekt.

Kommentarer, frågor och förslag

Observera att all information, spontana förslag, idéer och andra bidrag som förmedlas via VMC Gotlands webbsida kommer att betraktas som icke-konfidentiella och ej upphovsrättsskyddade. Genom att sända information eller material ger du VMC Gotland obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera detta material eller denna information. Du samtycker även till att VMC Gotland har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller teknologi som du skickar i vilket syfte som helst.

Mjukvara som finns tillgänglig på webbsidan

Upphovsrätten till all mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna webbsida ägs av VMC Gotland och/eller våra leverantörer/samarbetspartners (så som Volvo, Renault, Nissan, Dacia m.f.). Mjukvarans användning styrs av villkoren i slutanvändarlicensen som följer med eller ingår i mjukvaran. Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. All reproduktion eller vidare distribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera mjukvaran till annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution. Om det finns garanti för mjukvaran är den begränsad enligt villkoren i licensavtalet. VMC Gotland frånsäger sig alla garantier utöver licensavtalet inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.

Bildmaterial

Allt bildmaterial på VMC Gotlands webbsida är upphovsrättsskyddad och ägs av VMC Gotland och/eller av våra leverantörer/samarbetspartners (så som Volvo, Renault, Nissan, Dacia m.f.). Det får därför inte kopieras, reproduceras eller återanvändas för kommersiellt bruk utan godkännande från VMC Gotland och/eller ägaren av det upphovsrättsskyddade materialet.