Sociala Medier - VMC Gotland

Sociala Medier

Innehåll som läggs upp på våra kanaler så som Facebook, Instagram, YouTube, Twitter m.f. är främst för att förmedla information, samt att ge inblick i vår verksamhet. Vi gör vårat bästa för att se till att allt innehåll inte är stötande eller störande, samt att det inte strider mot svensk lag. Skulle du finna att något av vårat innehåll inte uppfyller dessa krav, vänligen kontakta oss snarast så att vi omedelbart kan vidta nödvändiga åtgärder.

Vi kan inte ansvara för hur eller på vilka sidor information och bilder vi lägger upp delas på andra sidor och i vilka sammanhang. För invändningar mot dessa vänligen kontakta administratören för den aktuella sidan.