Mjukvara som finns tillgänglig på webbsidan - VMC Gotland

Mjukvara som finns tillgänglig på webbsidan

Upphovsrätten till all mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna webbsida ägs av VMC Gotland och/eller våra leverantörer/samarbetspartners (så som Volvo, Renault, Nissan, Dacia m.f.). Mjukvarans användning styrs av villkoren i slutanvändarlicensen som följer med eller ingår i mjukvaran. Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. All reproduktion eller vidare distribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera mjukvaran till annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution. Om det finns garanti för mjukvaran är den begränsad enligt villkoren i licensavtalet. VMC Gotland frånsäger sig alla garantier utöver licensavtalet inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.