Inga garantier eller löften - VMC Gotland

Inga garantier eller löften

VMC Gotland kan inte under några omständigheter ställas till svars för någon skada som uppkommit till följd av VMC Gotlands webbsida. Detta gäller utan begränsning förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i användarens informationshanteringssystem eller annat.

VMC Gotland lämnar inga garantier och/eller löften när det gäller andra webbsidor och appar som kan nås via denna webbsida. Dessa sidor finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att VMC Gotland stödjer eller accepterar ansvar för innehåll eller användning. Det är användarens ansvar att försäkra sig om att innehållet är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.

Återgivningen av exakta färgnyanser på lacker och klädslar kan vara missvisande på grund av t.ex. bildskärmens kvalitet och/eller inställningar. Vi rekommenderar därför ett besök hos oss för att se på verkliga lack- och klädselprover.

Informationen som publiceras på VMC Gotlands webbsida kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, tjänster med mera som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige. VMC Gotland kan inte garantera att sådan information är korrekt.