Sociala Medier

Innehåll som läggs upp på våra kanaler så som Facebook, Instagram, YouTube, Twitter m.f. är främst för att förmedla information, samt att ge inblick i vår verksamhet. Vi gör vårat bästa för att se till att allt innehåll inte är stötande eller störande, samt att det inte strider mot svensk lag. Skulle du finna att något av vårat innehåll inte uppfyller dessa krav, vänligen kontakta oss snarast så att vi omedelbart kan vidta nödvändiga åtgärder.