Personlig servicetekniker (PST) - VMC Gotland

Personlig servicetekniker (PST)

Din Personliga Servicetekniker (PST) är den kontaktperson i verkstaden som ansvarar för ditt serviceärende. Din PST tar emot servicebokningar, utför arbete, ansvarar för mottagning, leverans samt svarar på frågor om arbetet. Fördelar med att ha en egen PST är att du får bättre insyn och förståelse i arbetet med din bil och att det inte kostar dig något extra!