Verkstad-arkiv - VMC Gotland

Personlig servicetekniker (PST)

Din Personliga Servicetekniker (PST) är den kontaktperson i verkstaden som ansvarar för ditt serviceärende. Din PST tar emot servicebokningar, utför arbete, ansvarar för mottagning, leverans samt svarar på frågor om arbetet. Fördelar med att ha en egen PST är att du får bättre insyn och förståelse i arbetet med din bil och att det inte kostar dig något extra!

Reparation och service av AC/klimatanläggning

Klimatanläggningen, AC och ECC, tar bort fukt och värme och håller kupéluften ren. I Sverige har vi stora temperaturskillnader och kompressorn belastas olika hårt under olika årstider. Upplever du att klimatanläggningen inte fungerar eller har tappat effekt ska du låta oss kontrollera om det finns sprickor i tätningarna, om köldmedel läcker samt om kompressorn fungerar som den ska. Vi är auktoriserade för att reparera klimatanläggningar.