Personlig servicetekniker

Din Personliga Servicetekniker (PST) är den kontaktperson i verkstaden som ansvarar för ditt serviceärende. Din personliga servicetekniker tar emot servicebokningar, utför arbete, ansvarar för mottagning, leverans samt svarar på frågor om arbetet. Fördelar med att ha en egen personlig servicetekniker är att du får bättre insyn och förståelse i arbetet med din bil och att det inte kostar dig något extra!

Din Personliga Servicetekniker hjälper dig:

  • Att boka in tid för service eller reparation.
  • Att boka eventuell hyrbil under verkstadsbesöket.
  • Att ta emot bilen när det blir dags att utföra service eller reparation.
  • Att utföra det beställda arbetet.
  • Att lämna ut bilen efter verkstadsbesöket och ge dig information om vilket arbete som har utförts.

Varmt välkommen.